nadra

Конкурентний доступ до надр

2

У надрах України виявлено понад 20 тисяч родовищ, значна частина яких має промислове значення. Це – величезний інвестиційний потенціал.

Надра є об’єктами права власності Українського народу, – говорить Конституція України. А як забезпечити це право таким чином, аби користь від видобування отримували і підприємці, і громадяни? І як збалансувати між економічним інтересом у видобутку та потребами довкілля? Як мінімум — під час розвідки та видобутку копалин, видалення її відходів, а як максимум — в рамках нової кліматичної політики та стратегії низьковуглецевого розвитку, які тяжіють до зменшення видобутку та використання викопного палива.

Принципи реформи

 

Шукаємо золоту середину у досвіді країн ЄС та цілях Сталого розвитку ООН. Пріоритетом реформи надрокористування є розробка нового законодавства, яке відповідатиме праву ЄС та найкращим світовим практикам його імплементації та реформування Державної служби геології та надр України у межах реформи державного управління в Україні.

Що передбачає реформа?

Рівні умови використання надр є основою для впровадження чесного та конкурентоспроможного бізнес-середовища, приваблення іноземних інвесторів та залучення іноземних інвестицій для розвитку української економіки, і, як наслідок, – зростання економічного потенціалу країни.

Покликане звести до мінімуму корупційні ризики у цій сфері, збільшити рівень відповідальності надрокористувачів та посилити контроль за дотриманням рівних, чесних та законних умов користування надрами в Україні.

Є необхідною складовою існування вільного та незалежного ринку, усунення ймовірного впливу задля лобіювання інтересів певних гравців на ринку та унеможливлення корупції.

Передбачається реформування Державної служби геології та надр України.

Реформа передбачає надання адміністративних послуг в автоматизованому і прозорому порядку в режимі онлайн, а також спрощення доступу та осучаснення геологічної інформації, у тому числі шляхом цифрування усього масиву геологічної інформації, необхідної як надрокористувачу, так і всім зацікавленим особам. Планується впровадження пілотного проекту «Електронний кабінет надрокористувача» в межах системи “Відкрите довкілля” та загальної філософії цифрової економіки.

Директиви ЄС на виконання яких 

спрямована реформа

Директива 94/22/ЄС про умови надання та використання дозволів на пошук, розвідування та видобуток вуглеводнів

Стан впровадження:

В червні 2019 року планується старт проекту “Електронний кабінету надрокористувача”, що дозволить надрокористувачам подавати онлайн заявки на отримання спеціального дозволу на користування надрами. У подальшому в сервіс буде інтегровано інші адмінпослуги та забезпечено доступ до геологічної інформації. В травні 2019 стартує проект ЄС, який опікуватиметься розробкою нового сучасного Кодексу про надра. Найближчим часом буде завершене функціональне обстеження Державної служби геології та надр, за результатами якого будуть розроблені рекомендації щодо реформування цього органу.  

Джерела інформації:

Матеріали Команди підтримки реформ при Мінприроди

Розділ “Вивчення та раціональне використання надр” офіційного сайту Мінприроди

Розділ “Реформа надрокористування” Порталу Кабінету Міністрів України