shit

Екологічний контроль, моніторинг та відповідальність

2

Діджиталізація екологічного врядування забезпечить:

 

  • Прозорість та усунення будь-якої можливості для корупційних дій
  • Зручність отримання екологічних послуг для громадян та оперативне оновлення інформації про стан довкілля 24/7

Право на доступ до інформації про стан довкілля закріплене у статті 50 Конституції України. Мінприроди прагне покращити якість надання інформації про навколишнє середовище, зробити безперервним та повним доступ до неї.

Навіщо потрібна реформа екологічного контролю, моніторингу та відповідальності за забруднення довкілля?

Реформа покликана впровадити нові повноваження та обов’язки державних екологічних органів за європейським зразком. Вона забезпечує створення Державної природоохоронної служби України та електронної системи моніторингу “Відкрите довкілля”, а також гарантує підвищення розміру штрафів та впровадження адміністративно-господарської відповідальності за екологічні правопорушення.

Ключові переваги нової системи

Реформа передбачає створення електронної системи “Відкрите довкілля”, яка забезпечуватиме збір, зберігання, обробку та аналіз екологічних даних, а також надання адміністративних послуг. Система працюватиме за принципами прозорості та зручності збору інформації щодо стану довкілля, а також гарантуватиме відкритий доступ до актуальних даних щодо навколишнього природного середовища для всіх охочих.

Державна природоохоронна служба України прийде на заміну Державній екологічній інспекції України, працівники якщої нерідко звинувачуються в корупції та низькій ефективності щодо захисту довкілля. Нова Державна природоохоронна служба у своїй діяльності буде спиратися на принципи прозорості та продуктивності, забезпечуватиме викорінення корупції у природоохоронній сфері та підвищить ефективність проведення заходів екологічного нагляду.

Сьогодні, низький розмір штрафів за порушення природоохоронного законодавства не зупиняє правопорушників, а недосконала система притягнення до відповідальності дозволяє уникати будь-якої відповідальності. Впровадження реформи гарантує посилення відповідальності за екологічні правопорушення, забезпечуватиме налагодження ефективної роботи системи, зменшення кількості злочинів проти довкілля і гарантуватиме покращення стану природного середовища нашої держави.

Задачі реформи екологічного нагляду, моніторингу та відповідальності за забруднення довкілля

Збір актуальної інформації про стан довкілля для прийняття оперативних та стратегічних рішень;

Стягнення до бюджету штрафів та збитків за екологічні правопорушення та спрямування цих коштів на відновлення стану довкілля;

Викорінення корупції у сфері екологічного контролю.

Джерела фінансування реформи

Ухвалення постанови на рівні Кабіну створює законодавчу основу для фінансування системи з коштів Державного бюджету України.

Грантові кошти від стратегічних партнерів України можуть бути спрямовані на матеріально-технічну базу для майбутньої Державної природоохоронної служби України та автоматизованої екологічної інформаційної системи.

Нормативні акти, на виконання

яких спрямована реформа

Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони

Стратегія національної безпеки України

Рішення Ради національної безпеки і оборони України від 25 квітня 2013 року «Про комплекс заходів щодо вдосконалення проведення моніторингу довкілля та державного регулювання у сфері поводження з відходами в Україні

Стан впровадження:

Сьогодні нам вдалося розробити та подати на розгляд Верховної Ради три ключові законопроекти для реалізації реформи, а також затвердити оновлені Критерії оцінки ризику від провадження господарської діяльності та раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів. У процесі створення електронної системи “Відкрите довкілля”, затверджено новий Порядок здійснення державного моніторингу вод, заснований на європейській моделі, розроблено новий Порядок здійснення державного моніторингу у галузі охорони атмосферного повітря, а також схвалено загальну концепцію та технічні вимоги системи.