komp

Цифровізація державних послуг у природоохоронній галузі

 
2

Оцифрування, діджиталізація, цифровізація, приставки “е” та “онлайн-” мають дві ключові задачі:

  • зробити спілкування між громадянами та державою простішим, швидшим та прозорішим
  • трансформувати процедури всередині державних інституцій у бік оптимального розподілу ресурсів.

Відповідно до дослідження незалежних експертів Мінприроди на 68,2% виконує принципи належного екологічного врядування у межах своїх повноважень. Оцінка здійснювалася за основними принципи належного врядування – прозорість, участь громадськості, підзвітність політики, ефективність та узгодженість.

Як цифровізувати екополітику?

Шляхом переведення у цифровий формат (із можливістю онлайн-доступу) чисельних адміністративних послуг

Публікацією детальної інформації про поточну роботу державних установ

Відкриттям даних, що збирає, накопичує та аналізує держава.

Принципи реформи

Впровадження електронного документообігу дозволяє державним службовцям, не знижуючи ефективності, витрачати менше ресурсів для роботи з документами, запитами та аналітичними даними, а також дотримуватись комунікативної політики. Громадяни, в свою чергу, отримають можливість подавати необхідні документи та отримувати потрібну інформацію у безпечний та захищений спосіб без черг і додаткових витрат.

 

Окремо, але дотично до цифровізації, слід говорити про політику відкритих даних.

 

У природоохоронній галузі відкриті дані це умова для:

розробки управлінських рішень на основі достовірної інформації

оперативного інформування населення щодо стану довкілля

поступового покращення стану довкілля на основі комплексної оцінки стану вод, повітря та ґрунтів.

Що таке відкриті дані?

 

Відкриті дані (або open data) — це підхід до зберігання інформації, відповідно до якого набір даних має бути переданий у вільний доступі, вільно використовуватися та розповсюджуватися. Найчастіше відкриті дані публікуються на основі ліцензії Creative Commons, яка дозволяє їх використовувати в тому числі для комерційних цілей.

 

Ключовим досягненням у відкритті даних та цифровізації державних послуг у природоохоронній сфері є розробка Загальнодержавної інформаційної системи “Відкрите довкілля”. Максимально комплексна, єдина система охоплюватиме дані за всіма напрямками екологічного моніторингу і статистики, та буде доступна для використання кожним бажаючим.

 

Розробка системи є одним з пріоритетів Уряду до 2020 року, як частина реформи із доступу до інформації про стан довкілля та як елемент забезпечення електронного документообігу в державних установах.

 

Концепція системи була ухвалена Урядом в листопаді 2018 року. Наразі, для системи “Відкрите довкілля” проведено 2 тендери на розробку сайту та модулю адміністративних послуг.

 

Система знаходиться на стадії альфа-тестування, запуск перших геоінформаційних-модулів — «Водні ресурси» та «Атмосферне повітря» в рамках партнерського проекту OpenAccess заплановано на 2019 рік.

 

Оновлення щодо розробки та запуску системи “Відкрите довкілля” доступні на офіційній сторінці у Фейсбуці.

Директиви ЄС на виконання яких спрямована реформа

Не існує окремих Директив ЄС які б зобов’язували держав-членів переходити на рейки цифрової економіки, але є законодавчі вимоги щодо:

надання доступу до інформації;

впровадження принципів належного врядування (good governance).