klimat

Нова кліматична політика та ЕкоФінанси

2

Нова система екологічних фінансів покликана забезпечити:

 

  • Високу ефективність та прозорість використання бюджетних коштів
  • Незалежну систему розподілу коштів на місцях

 

Реформа створить нові природоохоронні заходи, покликані зменшувати вплив людини на забруднення атмосфери і зміну клімату.

Україна однією з перших у світі підписала угоду про зменшення викидів діоксиду вуглецю. У 2018 році ми розробили національну стратегію низьковуглецевого розвитку і активно працюємо над зменшенням викидів шкідливих речовин у атмосферу.

Навіщо потрібна реформа кліматичної політики та нова система екологічних фінансів

Мало хто знає, що в Україні існує мережа фондів з охорони навколишнього природного середовища. Такі фонди існують практично в кожній територіальній громаді, в кожній області і на рівні держави. А чи стало від того краще наше довкілля? І на які цілі тоді йдуть кошти кількох тисяч природоохоронних фондів? Ряд журналістських розслідувань показав, що не все так добре. А причинами низької ефективності діяльності таких фондів, серед іншого, є надто обмежені можливості і за обсягом фінансування, і за бюджетно-фінансовими процедурами, і за браком відповідних кадрів.

 

Реформа кліматичної політики та нова система екологічних фінансів стануть основою, для створення правового поля автономної діяльності екологічних фондів задля оперативної реалізації загальнодержавних та місцевих природоохоронних програм, забезпечуватимуть належні умови для залучення донорських коштів на здійснення природоохоронних заходів та гарантуватимуть підвищення ефективності використання коштів, виділених на захист довкілля.

Ключові переваги нової системи

Загальнодержавний фонд стане основним суб’єктом фінансування природоохоронних заходів національного рівня. Його діяльність буде спрямована на зменшення негативного впливу людини на довкілля за допомогою відповідних фінансових та економічних інструментів.

Це дозволить розробляти стратегічну політику на рівні Кабміну та Мінприроди та водночас передати значну частину повноважень місцевим органам влади, оскільки влада на місцях може ефективніше вирішувати локальні проблеми. В той же час, для впровадження стратегічно важливих екологічних заходів має бути передбачена частка фінансів, яка використовувалася б централізовано. Задля цього Екологічні фонди України будуть створюватися на двох рівнях – регіональному та державному.

Для ефективного функціонування Державний та регіональні екологічні фонди повинні бути фінансово незалежними і мати постійні джерела надходження коштів. Реформа пропонує переглянути джерела наповнення бюджетів від використання природних ресурсів та забруднення довкілля і спрямувати їх до Екологічних фондів.

Наразі офіційно встановлений перелік заходів, що відносяться до природоохоронних, серед інших включає заходи, які за своєю природою не є природоохоронними. Наприклад, озеленення територій чи придбання транспорту для вивезення побутового сміття, які по факту є муніципальними. Натомість у ньому відсутні окремі з тих, що належать до природоохоронних, такі як адаптація до зміни клімату. Реформа пропонує перегляд переліку природоохоронних заходів та розробку нового порядку регулювання природоохоронної діяльності через мережу Екологічних фондів.

Реформа пропонує впровадження прозорих інструментів дослідження та визначення найкращих варіантів співфінансування із підприємствами-заявниками та органами місцевої влади, співпраця з банками та міжнародних фінансових інституцій, а також надання пільгових позик на зворотній основі, що дозволить збільшити кількість та обсяг профінансованих заходів.

Ключові задачі реформи кліматичної політики та нової система екологічних фінансів

Розробка механізму діяльності  Екологічних фондів;

Вдосконалення нормативно-правової бази, що регулює збір, акумуляцію, адміністрування, використання та контроль коштів, пов’язаних з природоохоронною діяльністю;

Аналіз операційних потреб Екологічних фондів.

Джерела фінансування реформи

Ухвалення постанови на рівні Кабміну створює законодавчу основу для фінансування системи з коштів Державного бюджету України.

Грантові кошти від стратегічних партнерів України можуть бути спрямовані на матеріально-технічну базу для майбутніх Екологічних фондів.

Запланована реформа екологічного фінансування передбачає можливість ефективного використання коштів місцевих екологічних фондів.

Стан впровадження:

Сьогодні Україною підписана та ратифікована низка міжнародних та внутрішніх екологічних правових актів, зокрема Паризька угода, Стратегія низьковуглецевого розвитку України на період до 2050 року та  Монреальський протокол.Інші міжнародні акти, положення яких має дотримуватись Україна:

  • Рамкова Конвенція ООН з питань зміни клімату (РКЗК ООН)
  • Кіотський протокол до Рамкової конвенції Організації Об`єднаних Націй про зміну клімату
  • Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони

Протягом наступних трьох років планується розробка національної стратегії адаптації до зміни клімату, планів адаптації до зміни клімату на регіональному рівні, переліку пріоритетних заходів та плану заходів з адаптації до зміни клімату для різних секторів економіки.

Джерела інформації:

Матеріали Команди підтримки реформ при Мінприроди

Стратегія низьковуглецевого розвитку України до 2050 року