Вітаємо на сторінці спільного проекту
Фундації «Відкрите суспільство»
та Команди підтримки реформ
при Мінприроди

Тут ми зібрали інформацію про реформи, які відбуваються у природоохоронній галузі відповідно до зобов’язань України за Угодою про Асоціацією з ЄС та пріоритетів Уряду до 2020 року

Євроінтеграційні реформи у природоохоронні галузі

Підписання Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС дало початок ряду системних реформ у природоохоронній галузі, які охоплюють 8 ключових напрямків екологічної політики

управління довкіллям та
інтеграція екологічної політики
у інші галузеві політики

якість атмосферного
повітря

управління відходами
та ресурсами

якість води та управління
водними ресурсами,
включаючи морське середовище

охорона природи

промислове забруднення
та техногенні загрози

зміна клімату та
захист озонового шару

генетично-модифіковані
организми

Співробітництво між Україною
та ЄС має на меті:

збереження, захист, поліпшення і відтворення якості навколишнього середовища

захист громадського здоров’я

розсудливе та раціональне використання природних ресурсів

заохочення заходів на міжнародному рівні, спрямованих на 

вирішення регіональних і глобальних проблем навколишнього 

середовища

hand

Юридичною  засадою для євроінтеграційних  процесів  у природоохоронній  галузі є Розділ V,  Глава 6 Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС